Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Partnerzy
Patronat

IX DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

IX Dolnośląski Konwent Informatyków odbył się w dniach 16-17 maja 2019 r.

 

Goście specjalni spotkania:
 
Tomasz Kelner – dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – opowiedział o tym, jak w tej placówce realizowana jest idea cyfrowego urzędu
 
Tymoteusz Przybylski – dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu – przedstawił na przykładzie wrocławskich wdrożeń, jak za pomocą aplikacji wspierany jest proces wyborczy
 
Sławomir Szmulik – informatyk w podmiotach publicznych, ekspert i zwolennik narzędzi open source, a także felietonista miesięcznika „IT w Administracji” – zaprezentował zestawienie przepisów i narzędzi, niezbędnych w pracy każdego informatyka w urzędzie
 
Na Konwencie można było dowiedzieć się m.in.:
 
 • za pomocą jakich narzędzi IT wspierać proces wyborów powszechnych
 • o projekcie Dolnośląskiego Klastra Bezpieczeństwa
 • jak skutecznie monitorować aplikacje webowe w e-usługach publicznych
 • co mówi kodeks dobrych praktyk drukowania w urzędzie
 • jak samorząd województwa dolnośląskiego realizuje ideę cyfrowego urzędu
 • o najnowszych trendach w rozwoju stacjonarnych i mobilnych stacji roboczych
 • dlaczego nie należy zapominać o ochronie drukarek w urzędzie
 • co dla samorządów wynika z kontroli bezpieczeństwa zasobów elektronicznych przeprowadzonej przez NIK
 • co charakteryzuje nowoczesny i kompleksowy system do backupu danych
 • jakie rozwiązania IT musi mieć informatyk w urzędzie i z jakich przepisów to wynika
 • jak automatyzować pracę administratora za pomocą skryptów PowerShell

VIII DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

VIII Dolnośląski Konwent Informatyków odbył się w dniach 1-2 marca 2018 r.

 

Goście specjalni spotkania:

Dariusz Jędryczek
- dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu - przedstawił na przykładzie wrocławskiego projektu, jak zgodnie ze standardami zrealizować portal otwartych danych gminy.

Rafał Nowakowski - zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - opowiedział o stanie realizacji wdrożenia EZD PUW w urzędzie i jednostkach podległych.

Monika Rutyna - kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Bolesławiec - opowiedziała o nowym projekcie informatyzacji gmin regionu oraz o tym, jak unikać błędów w funkcjonowaniu systemów informacji przestrzennej.

 

Na Konwencie można było dowiedzieć się m.in.:

 • w jaki sposób wdrożyć opensource’owe narzędzia pracy grupowej
 • jak tworzyć nowoczesne e-usługi zorientowane na użytkownika
 • jak zbudować portal danych gminy zgodnie ze standardami otwartości
 • jak sprawdza się system EZD PUW w urzędzie
 • jak działa portal dane.gov.pl i jak go wykorzystać na potrzeby gminy
 • o cyfrowych usługach publicznych realizowanych przez resort cyfryzacji
 • jak unikać błędów w funkcjonowaniu systemów informacji przestrzennej
 • jak skonfigurować WordPressa, by był wydajny i bezpieczny

VII DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

VII Dolnośląski Konwent Informatyków odbył się w dniach 16-17 marca 2017 r.

 

Zaproszeni goście specjalni:

Przemysław Wiśniewski - kierownik projektów Profil Zaufany i ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki - opowiedział o tym, jak integracja bezpłatnego podpisu elektronicznego z systemami banków wpłynęła na realizację usług elektronicznych sektora publicznego.

Dariusz Jędryczek - dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu - przedstawił, jak za pomocą norm zakładowych do projektowania sieci wprowadzać standardy w administracji publicznej.

Rafał Nowakowski - zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - opowiedział o stanie realizacji wdrożenia EZD PUW w urzędzie i jednostkach podległych.


Na Konwencie można było dowiedzieć się m.in.:

 • jak jest wdrażany system EZD PUW w jednostkach województwa dolnośląskiego
 • co zmieniło się w działaniu Profilu Zaufanego po jego wydzieleniu z systemu ePUAP
 • jak poprzez standaryzację optymalizować pracę działu informatycznego
 • jak są udostępniane akta i informacje na Portalu Informacyjnym sądów powszechnych
 • czym jest Linia Współpracy i jak poprzez nią wpływać na informatyzację jednostki
 • jak za pomocą JavaScript wzbogacić zawartość strony internetowej placówki
 • jakie są sposoby automatyzacji dostępu do rejestrów GUS z wykorzystaniem API
 • z jakich narzędzi informatycznych korzystać, by zwiększyć zadowolenie klientów urzędu
 • jakimi narzędziami monitorować środowisko sieciowe urzędu w czasie rzeczywistym
   

VI DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

VI Dolnośląski Konwent Informatyków odbył się w dniach 10-11 marca 2016 r. w Piechowicach.

 

Zaproszeni goście specjalni:

Bogdan Romanowski - zastępca kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - przedstawił możliwości Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego

Krzysztof Binkowski - ekspert ds. bezpieczeństwa - pokazał na przykładach, jak rozpoznać i skutecznie unieszkodliwić malware działający na komputerze z Windows

Sławomir Lasota - dyrektor Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - opowiedział o pilotażu wdrożenia systemu EZD PUW w samorządzie województwa

Na Konwencie można było dowiedzieć się m.in.:

 • jak zabezpieczyć urząd zgodnie z wytycznymi KRMC
 • jak w samorządach wdrażany będzie jednolity system EZD PUW
 • o dobrych praktykach wynikających z realizacji Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
 • dlaczego i jak tworzyć strategię rozwoju systemów teleinformatycznych w urzędzie
 • o Systemie Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego
 • za pomocą jakiej aplikacji zaplanować montaż urządzeń w serwerowni
 • jakie nowe funkcje zawiera oprogramowanie Ewidencja Miast Ulic i Adresów
 • jak działa Platforma informacyjno-płatnicza Wrocławia
 • jakie usługi i aplikacje udostępnia urzędom Geoportal
 • jak ulepszyć stronę WWW dzięki narzędziom do analizy odwiedzin
 • jak działa malware i jak chronić przed nim infrastrukturę w urzędzie

V DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

V Dolnośląski Konwent Informatyków odbył się w dniach 12-13 marca 2015 r. w Mysłakowicach k. Karpacza. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. Podczas konwentu uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów.

 

Zaproszeni goście specjalni:

Katarzyna Ciesielska – kierownik Wydziału Współpracy z Samorządami w Departamencie Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego UKE – opowiedziała kiedy urząd musi zgłaszać hot-spoty do UKE oraz jakie są konsekwencja świadczenia usług telekomunikacyjnych przez podmiot administracji publicznej

Przedstawiciel resortu cyfryzacji – zreferował informacje o realizowanych przez MAC projektach oraz odpowiedział na pytania informatyków dotyczące współpracy lokalnych jednostek z MAC

 

Dariusz Jędryczek – dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przedstawił jak na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniał się Wydział Informatyki urzędu miejskiego i w jaki sposób wpłynęło to na rozwój zawodowy informatyków oraz usprawniło pracę całego podmiotu publicznego.Tematyka wystąpień:

 • Korzyści dla placówek publicznych wynikające z uruchomienia Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
 • Informatyzacja placówek publicznych w świetle badań i dokumentów strategicznych państwa
 • Prawne i organizacyjne aspekty uruchamiania hot-spotów w urzędzie. Obowiązki placówki wobec UKE
 • Praktyczne aspekty implementacji biblioteki dobrych praktyk ITIL w sektorze publicznym
 • Wirtualizacja stacji roboczych w placówce publicznej – wdrożenie i utrzymanie VDI okiem działu IT
 • System cyfrowej rejestracji rozpraw w sądach powszechnych
 • Szybciej, więcej, łatwiej – rozwój informatyka i działu IT w nowoczesnym urzędzie
 • Praktyka budowy formularzy e-usług w ePUAP za pomocą bezpłatnego oprogramowania
 • Bezpieczny i darmowy firewall, czyli jak szybko wdrożyć ochronę sieci lokalnej placówki za pomocą PF Sense
 • Rola działu IT w postępowaniach przetargowych na sprzęt i systemy komputerowe

IV DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

IV Dolnośląski Konwent Informatyków odbył się w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. w Świeradowie Zdroju. Podczas konwentu uczestnicy wzieli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów.

 

Tematyka konwentu:

 • Finansowanie projektów IT z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • Rozwój Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
 • Inwentaryzacja infrastruktury informatycznej placówki za pomocą narzędzi open source (GLPI, OCS Inventory)
 • Wspomaganie pracy urzędu przy użyciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Intranet w urzędzie: budowa, organizacja i utrzymanie
 • Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach. Wnioski z Projektu UEPA
 • Wdrożenie certyfikatu e-Urzędnik
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej w XXI w. – automatyzacja procesów
 • Wymagania bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się doświadczeni specjaliści oraz prawnicy związani z sektorem publicznym.


III DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

III Dolnośląski Konwent Informatyków odbył się w dniach 21–22 listopada 2013 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Jugowicach. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. Podczas konwentu uczestnicy wzieli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów.

 
Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask
 • Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaSi SaaS
 • Weryfikacja zabezpieczeń sieci jednostki za pomocą narzędzi open source
 • Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych w Powiatach Trzebnickim i Milickim
 • Studium przypadku dla projektów przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu
 • Wspieranie rozwoju sieci szerokopasmowych przez jst
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej w XXI w. – automatyzacja procesów
 • Projekty informatyczne realizowane przez dolnośląskie podmioty publiczne

Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy przedstawicieli: GIODO, UKE, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz pracowników urzędów powiatowych i gminnych województwa, a także ekspertów i współpracowników miesięcznika „IT w Administracji”.


II DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

II DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW odbył się w dniach 15-16 listopada 2012 r. w Jugowicach. Podczas konwentu uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznają się z ofertą nowych technologii i produktów.

 

Wśród poruszanych tematów znajdowały się m.in.:

 • dobre praktyki w zarządzaniu działem informatyki,
 • bezpieczne niszczenie dysków twardych,
 • dolnośląska sieć szkieletowa,
 • budowa dostępnej strony WWW placówek publicznych,
 • elektroniczne skrzynki podawcze w praktyce,
 • wspieranie samorządów i operatorów przez UKE,
 • narzędzia informatyczne do gospodarki odpadami,
 • nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym,
 • zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji,
 • weryfikacja zabezpieczeń sieci jednostki za pomocą narzędzi open source,
 • prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej.

Podczas konwentu odbył się także warsztat z obsługi ePUAP.

 

Dolnośląski Konwent Informatyków to nie tylko część teoretyczna i warsztatowa.

 

Organizatorzy przygotowali wyjątkową niespodziankę – salonik gier komputerowych.


Odbył się także pokaz niszczenia magnetycznych nośników danych. Każdy z uczestników mógł BEZPŁATNIE oddać do zniszczenia jeden dysk twardy i otrzymać certyfikat zniszczenia.


II DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
II DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
II DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
II DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
II DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
II DOLNOŚLĄSKI KONWENT...

I DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW

I DOLNOŚLĄSKI KONWENT INFORMATYKÓW odbył się w dniach 15-16 września 2011 r. w Jugowicach. W konwencie wzięło udział blisko 90 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, doświadczeni specjaliści i prawnicy związani z sektorem publicznym. W trakcie wykładów i warsztatów omawiane były zagadnienia, które na co dzień, w bieżącej pracy sprawiają najwięcej problemów.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.

 • Rządowe projekty informatyzacji państwa a korzyści dla samorządów
 • Przykłady wykorzystania szerokopasmowej platformy łączności bezprzewodowej w standardzie
 • WiMAX na poziomie samorządów terytorialnych
 • Zarządzanie projektami informatycznymi w małych placówkach
 • Systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w świetle nowej Instrukcji Kancelaryjnej
 • Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG)
 • Szerokopasmowe sieci gminne, miejskie, regionalne – o czym nie zapomnieć?
 • Aplikacje wspierające pracę komisji wyborczych i obsługę wyborów powszechnych
 • Jeden numer do urzędu – na przykładzie telecentrum miasta Wrocławia
 • Jak zamawiać komputery biurowe w świetle nowych rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych
 • Modernizacja sieci komputerowej w małych placówkach
 • Centralny BIP: korzyści dla małych placówek zobowiązanych do prowadzenia BIP
 • Od internetu w gminie do monitoringu wideo w radiowozie
 • Rozwiązania 4G dla jednostek samorządu terytorialnego

Partonat nad I Dolnośląskim Konwentem Informatyków objęło:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Centrum Projektów Informatycznych MSWiA
 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Wójt Gminy Walim

Idealną okazją do wymiany doświadczeń było także wieczorne spotkanie w mniej formalnej atmosferze z przygotowanymi przez organizatora atrakcjami.


I DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
I DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
I DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
I DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
I DOLNOŚLĄSKI KONWENT...
I DOLNOŚLĄSKI KONWENT...

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.